Ισμαήλ αγάς Ismail agha

Τούρκος, πιθανότατα στρατιωτικός, που είχε ενεργό ανάμειξη στο αγροτικό κίνημα του Μαρτίου του 1804, στο οποίο μετείχαν μάζες Ελλήνων, Τούρκων και «Λινοβαμβάκων» (=Κρυπτοχριστιανών) Κυπρίων χωρικών - αγροτών. Το κίνημα, εξαιτίας φορολογικών και άλλων αδικιών, στρεφόταν τόσο κατά των τουρκικών αρχών της Κύπρου όσο και κατά της ηγεσίας των Ελλήνων του νησιού και ιδιαίτερα κατά του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, του οποίου το κονάκι πυρπολήθηκε στις 10.3.1804. Ο ίδιος ο Κορνέσιος, προκειμένου να σωθεί, αναγκάστηκε να φύγει κρυφά από την Κύπρο.

 

Στις ταραχές αναμείχθηκε και κάποιος Ισμαήλ αγάς, επικεφαλής του σταθμεύοντος στην Κύπρο τουρκικού στρατιωτικού σώματος, που πολιόρκησε τη Λευκωσία. Προσπάθειες τόσο του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου όσο και των Τούρκων αγάδων της Λευκωσίας να πείσουν τον Ισμαήλ αγά να λύσει την πολιορκία της πρωτεύουσας, δεν έφεραν αποτέλεσμα.

 

Αργότερα το κίνημα κατεστάλη από στρατιωτική δύναμη 2.000 ανδρών, που έφθασε στην Κύπρο από τη Μικρά Ασία με επικεφαλής τον Αμπιτίν πασά*. Αγνοούμε ποια ήταν η τύχη του Ισμαήλ αγά.

 

Λεπτομέρειες για το κίνημα αυτό βλέπε στο λήμμα Κορνέσιος Χατζηγεωργάκης.