Τρεβιζάνι Άνζολο Anzolo Trevizani

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο, κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως καπετάνιος της Κύπρου (ή της Αμμοχώστου, όπως επίσης ήταν γνωστός ο τίτλος των αξιωματούχων που είχαν έδρα την Αμμόχωστο) κατά το 1527-1528.