Μεχμέτ Νασίφ Mehmed Nasif

Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας, και συγκεκριμένα κατά το 1874. Σε μερικά έγγραφα αναγράφεται και ως Ναζίφ (Nazif). Στην Κύπρο ο κυβερνήτης αυτός  έφθασε  στις  13.3.1874 και υπηρέτησε για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου.