Γκριμάλντι Φραγκεσκίνος Franceschino Grimaldi

Image

Γενουάτης πειρατής που δρούσε στην ανατολική Μεσόγειο στα τέλη του 13ου αιώνα, με στόχους τόσο «φιλικά» όσο και «εχθρικά» εμπορικά πλοία. Στις 2.9.1298 ο Βενετός έμπορος Μαρίνος Μικιέλ ο Τάταρος έμαθε στην Αμμόχωστο ότι ο Γκριμάλντι ήταν στη Λεμεσό κι ερχόταν στην Αμμόχωστο. Άνκαι ο Μικιέλ κατόρθωσε με τη βοήθεια του καστελλάνου της Αμμοχώστου να βρει τον πλοίαρχο του πλοίου που μετέφερε τα εμπορεύματά του και να τον διατάξει να τ' αποβιβάσει στο Πιστάκι, ο Γκριμάλντι τα βρήκε και τα μετέφερε στο δικό του πλοίο! Παρόλο που ο ναύαρχος της Κύπρου, ύστερα από παράπονο του Μικιέλ στον βασιλιά, συνέλαβε τον Γκριμάλντι, δεν μπόρεσε να βρει τα κλεμμένα εμπορεύματα εκείνου, προφανώς γιατί τα έκρυψε κάπου με σιωπηρή συγκατάθεση των Κυπρίων. Η σύγκλητος της Βενετίας διέταξε τον πρεσβευτή της που πήγαινε στην Κύπρο να ζητήσει ικανοποίηση για τον Μικιέλ, αλλά δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα.