Τεβφίκ ή Τεουφίκ πασάς

Κυβερνήτης, πιθανότατα αναπληρωτής κυβερνήτης της Κύπρου από την 1.11.1862 μέχρι τις 22.4.1863. Ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Κύπρου μετά την ανάκληση του Ζιά πασά μέχρι την άφιξη του Χαλήλ (ή Χαλέτ) μπέη. Το ότι πρέπει να ήταν αναπληρωτής κυβερνήτης φαίνεται: (α) από την πληροφορία που περιέχεται σε έγγραφο που δημοσιεύουν τα Κυπριακά Χρονικά (Ζ', σ. 12), σύμφωνα με την οποία  Ὁ Χαλήλ μπέης, διορισθείς Κυβερνήτης Κύπρου, ἀντί τοῦ Τεουφίκ πασᾶ, ἀφίκετο ἀπό τῆς 22 Ἀπριλίου διά τοῦ Λλόυδ αὐστριακο και (β) από το ότι ο Ν. Κυριαζής στον κατάλογό του για τους Τούρκους κυβερνήτες της Κύπρου δεν τον αναφέρει ως κυβερνήτη (βλ. λήμμα κυβερνήτης). Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του Τεβφίκ, αναμενόταν επίσκεψη στην Κύπρο του σουλτάνου Αβδούλ* Μετζίτ, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Τεβφίκ για να διευκολύνει την αποβίβαση του σουλτάνου, έφτιαξε αποβάθρα στη Λάρνακα, στην περιοχή της μουσουλμανικής συνοικίας.