Κράτης

Διοικητής κυπριακού μισθοφορικού στρατιωτικού σώματος, που υπηρετούσε στη Συρία επί Αντιόχου Δ΄ του Επιφανούς, γύρω στο 168 π.Χ. (Ελληνιστικά χρόνια).

 

Ο Κράτης αναφέρεται στους Μακκαβαίους (Β', 4.29) ως ὁ ἐπί  τῶν Κυπρίων, δηλαδή ο επικεφαλής των Κυπρίων μισθοφόρων.