Πτολεμαείον

Ιερό αφιερωμένο στον Πτολεμαίο Θ΄ Λάθυρο, ιδρυμένο στην Πάφο στις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. Η ύπαρξη του Πτολεμαείου αυτού μαρτυρείται από δυο επιγραφές, τη μια από τη Νέα Πάφο και την άλλη από την Παλαίπαφο. Και στις δυο επιγραφές αναφέρεται ως ιδρυτής ο Ονήσανδρος* Ναυσικράτους, ο οποίος υπήρξε ιερέας δια βίου του Πτολεμαίου και του Πτολεμαείου, γραμματεύς της Παφίων πόλεως και βιβλιοθηκάριος της μεγάλης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Η θεοποίηση του Πτολεμαίου φαίνεται και από τον χαρακτηρισμό του στις δυο επιγραφές ως «βασιλέως θεοῦ Σωτῆρος».