Λιόν Πιέρο Piero Lion

Image

Βενετός καπετάνιος της Αμμοχώστου κατά το 1509-1510. Οι καπετάνιοι (capitani) ήσαν ανώτατοι στρατιωτικοί και διοικητικοί αξιωματούχοι της Κύπρου, κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας۬ εδιορίζοντο από τη Βενετία κι είχαν έδρα τους την Αμμόχωστο.

 

Ο Πιέρο (=Πέτρος) Λιόν είναι γνωστός για τις προσπάθειές του προς καταπολέμηση των ακρίδων από τα πολυπληθή σμήνη των οποίων επλήττετο σοβαρά η Κύπρος. Το 1510 ο Λιόν είχε, μεταξύ άλλων, προσπαθήσει να φέρει «νερό» από την Περσία που εθεωρείτο ότι καταπολεμούσε τις ακρίδες. Σώζεται επίσης αναφορά του Λιόν προς τη Βενετία που περιελάμβανε και εισήγησή του για επιβολή προστίμων στους κατοίκους της Κύπρου όταν παρήκουαν την εντολή να μαζεύουν και καταστρέφουν τα αυγά των ακρίδων. Πρόσφερε ακόμη αμοιβές στους χωρικούς που μάζευαν τα αυγά των ακρίδων, σε μια προσπάθειά του να κατανικήσει κάποια περίεργη αντίληψη των Κυπρίων στην επαρχία Λευκωσίας, ότι ήταν αμαρτία η εξολόθρευση των καταστροφικών αυτών εντόμων.