Αργοστόλι

Image

Είναι η πιο σημαντική πόλη του ελληνικού νησιού Κεφαλληνία, έδρα δήμου της επαρχίας Κραναίας του νομού Κεφαλληνίας. Η πόλη είναι σχετικά σύγχρονη γιατί ανοικοδομήθηκε δυο φορές, μετά τους σεισμούς του 1862 και του 1953, που έπληξαν τα Επτάνησα.

 

Το Αργοστόλι συνδέθηκε με την τύχη της Κύπρου στις αρχές του 20ού αιώνα εξαιτίας μιας πρότασης της Αγγλίας προς την Ελλάδα, η οποία, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε.

 

Κατά το 1912-13, όταν η Αγγλία είχε υπολογίσει σωστά ότι βρισκόταν στα πρόθυρα ενός μεγάλου πολέμου, του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, φρόντισε να κατοχυρώσει τις δυνάμεις της στη Μεσόγειο, και κυρίως τις ναυτικές της δυνάμεις. Στα πλαίσια μιας γενικότερης στρατηγικής, η αγγλική κυβέρνηση είχε τότε διαπραγματεύσεις για διάφορα θέματα και με την Ελλάδα. Στις διαπραγματεύσεις αυτές είχε, μεταξύ άλλων, γίνει πρόταση εκ μέρους της Αγγλίας να παραχωρηθεί η Κύπρος στην Ελλάδα με αντάλλαγμα την παροχή λιμενικών διευκολύνσεων στο Αργοστόλι της Κεφαλληνίας.

 

Βλέπε λήμμα: Παγκόσμιοι πόλεμοι και Κύπρος

 

Τις σχετικές διαπραγματεύσεις είχε κάνει στο Λονδίνο ο Ελευθέριος Βενιζέλος με διάφορους Βρεττανούς αξιωματούχους και κυρίως με τον τότε υπουργό των Ναυτικών Γουΐνστον Τσέρτσιλ. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, στο μνημόνιο συνομιλίας του με τον Άγγλο πρεσβευτή στην Αθήνα κατά το 1931 Πάτρικ Ράμσαιη, αναφέρει: «Ἡ πρότασις ἦτο νά μᾶς παραχωρήσῃ ἡ Ἀγγλία τήν Κύπρον εἰς ἀντάλλαγμα τῆς ἐξουσιοδοτήσεώς μας, ὃπως ἐν περιπτώσει πολέμου χρησιμοποιήσῃ διά τάς ἀνάγκας τοῦ στόλου της τόν λιμένα τοῦ Ἀργοστολίου. Ἀπήντησα ότι δεν διστάζω νά δεχθῶ κατ' ἀρχήν τήν πρότασιν, ἀφ οὗ ἐν περιπτώσει γενικοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολέμου, ἐάν εἶμαι κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος θά τάξω αὐτήν παρά τό πλευρόν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας...»

 

Όταν μετά από λίγες μέρες ο Βενιζέλος συζήτησε ξανά το θέμα με τους Βρεττανούς επισήμους, εισηγήθηκε να παραχωρήσει αμέσως, δηλαδή σε καιρό ειρήνης, το λιμάνι του Αργοστολίου στην Αγγλία, με αντάλλαγμα την Κύπρο, και με το δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε καιρό ειρήνης και η Ελλάδα το λιμάνι αυτό. Η εισήγησή του κρίθηκε από τους Άγγλους ικανοποιητική.

 

Ωστόσο ο Βενιζέλος βρήκε αντίδραση στην Ελλάδα για την συμφωνία του αυτή με τους Βρεττανούς. Η έκρηξη του πολέμου νωρίτερα απ' ό,τι αναμενόταν, πρόλαβε την υλοποίηση της συμφωνίας. Ο ίδιος ο Βενιζέλος γράφει (στο πιο πάνω μνημόνιό του) ότι ἀτυχῶς ἐπῆλθεν ὁ μέγας πόλεμος πρίν ...δοθῇ καιρός διά νά συντελεσθῇ ἡ ἐν λόγῳ παραχώρησις».

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια