Ακέστωρ

Image

Με το όνομα αυτό αναφέρονται δυο Κύπριοι βασιλιάδες, ένας της Πάφου κι ένας του Ιδαλίου.

 

Ακέστωρ, βασιλιάς Πάφου: Κατά μια συμβατική αρίθμηση, και με βάση τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες νομισματικές, επιγραφικές και άλλες πηγές, ο Ακέστωρ είναι ο τρίτος στον πίνακα των γνωστών βασιλιάδων της Πάφου, μετά τον μυθικό Κινύρα (12ος  π.Χ. αι.) και τον Ετέανδρο (Ituandar, στο «πρίσμα» του Εσσαρχαδών, 7ος π.Χ. αι.). Το όνομα του Ακέστορος, βασιλιά της Πάφου, είναι γραμμένο σε ασημένιο κύπελλο που βρέθηκε στο Κούριον. Φέρεται ότι βασίλεψε κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα.

 

Ακέστωρ, βασιλιάς Ιδαλίου: Κατά την ίδια συμβατική αρίθμηση, είναι ο πρώτος γνωστός βασιλιάς του Ιδαλίου και φέρεται να βασίλεψε κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από το «πρίσμα» του Εσσαρχαδών, όπου αναφέρεται ως Ekistura.