Γκαλιμπέρτος Νικόλαος Nicolao Galiberto

Στα τέλη Δεκεμβρίου 1458 ο Γκαλιμπέρτο, άλλως Καλαμπέρτο (Calaberto) στον Φλώριο Βουστρώνιο (σ. 419) ή Γκαλαμπέρτο (Galaberto) στον ίδιο, μετέφερε με την καραβέλλα του τον Ιάκωβο Νόθο, τον μέλλοντα Ιάκωβο Β' βασιλιά της Κύπρου, στην Αίγυπτο από την Αλυκή Λάρνακας, για να ζητήσει τη βοήθεια του σουλτάνου κατά των διεκδικήσεων της αδελφής του Καρλόττας. Ο Ιάκωβος αργότερα τον άμειψε με φέουδα, ένα από αυτά, κατά τον Φλώριο Βουστρώνιο, στα Πολεμίδια, που κανονικά φέρονται ως βασιλικό κτήμα. Η Αικατερίνη Κορνάρο αργότερα τον διόρισε καστελλάνο της Αμμοχώστου στις 21 Ιανουαρίου 1474. Αλλά κατά τον Φεβρουάριο ή στις αρχές Μαρτίου του ίδιου χρόνου, με επέμβαση των Βενετών πρακτόρων και ειδικά του ναυάρχου Πέτρου Μοτσενίγου, που επεδίωκαν μετά τον θάνατο του Ιακώβου Β' τοποθέτηση απόλυτα πιστών στη Βενετία προσώπων στις επίκαιρες θέσεις και αξιώματα του βασιλείου, ο Γκαλιμπέρτο αντικατεστάθη με Βενετό. Με γράμμα της στις 28 Μαρτίου 1474 η βενετική  σύγκλητος εγκρίνει  την  απομάκρυνση του Γκαλιμπέρτο από το αξίωμα του καστελλάνου της Αμμοχώστου, όπως κι άλλων από άλλα φρούρια, για πλήρη εξασφάλιση του βενετικού ελέγχου σ' αυτά.

 

Η οικογένεια Γκαλιμπέρτο επέζησε στην Κύπρο και στην Τουρκοκρατία σε σημείωμα στο χειρόγραφο του Χρονικού του Λ. Μαχαιρά στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη αναφέρεται ότι στις 28 Ιανουαρίου 1577 ἐκατέβην ὁ ποταμός τῆς Λεμεσο τῆς Βαθείας καί ἐπῆρεν τά σπίτια τοῦ Γκαθυμπέρτου (Κυπρ. Σπουδ.Β’, 1938, σ. 122), όπου προφανώς το Γκαθυμπέρτου αποτελεί παρανάγνωση του εκδότη (Α.Κ. Ιντιάνου) αντί Γκαλιμπέρτου.