Πότνια

Image

Επίθετο της Αφροδίτης. Το επίθετο αυτό που σημαίνει σεβαστή, κυρίαρχη, απαντάται στην προσφώνηση «Ὦ πότνια Κύπρου» στην Λυσιστράτη (στιχ. 833) του Αριστοφάνη. Ο ίδιος χαρακτηρισμός βρίσκεται και στα έργα δυο Ρωμαίων ποιητών, του Βιργιλίου και του Οβιδίου.

 

Πηγή 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια