Καρύκης

Image

Βυζαντινός αξιωματούχος, δούκας - διοικητής της Κρήτης επί ημερών του αυτοκράτορα Αλεξίου Α' Κομνηνού (1081 - 1118). Ο Καρύκης, σε συνεννόηση με τον τότε Βυζαντινό δούκα της Κύπρου Ραψομάτη και τον εμίρη της Σμύρνης Τζαχά, μετείχε σε εξέγερση που επεκτάθηκε και στην Κύπρο.

 

Για αντιμετώπιση των συνδυασμένων στάσεων του Τζαχά (που είχε καταλάβει τα νησιά Λέσβο, Χίο, Κλαζομενές και άλλα μέρη της αυτοκρατορίας), του Καρύκη που είχε προσπαθήσει να ανεξαρτητοποιήσει την Κρήτη και του Ραψομάτη που προσπάθησε το ίδιο στην Κύπρο, εστάλη κατ' αυτών ο γαμβρός του Αλεξίου Α' Κομνηνού καίσαρ Ιωάννης Δούκας. Ο τελευταίος, αφού ανακατέλαβε τα νησιά από τον Τζαχά, εστράφη προς την Κρήτη και την Κύπρο. Οι Κρήτες, μόλις πληροφορήθηκαν την επικείμενη άφιξη του Ιωάννη Δούκα, ξεσηκώθηκαν και σκότωσαν τον Καρύκη. Στην Κύπρο, ο Ραψομάτης συνελήφθη από τον στρατιωτικό αρχηγό των δυνάμεων του Ιωάννη Δούκα Μανουήλ Βουτουμίτη. Δεν είναι γνωστό τι απέγινε μετά την παράδοσή του από τον Βουτουμίτη στον Δούκα (1092).

 

 

Πηγή: 

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια