Μπουχάρτ Αρνώ ντε Arnaut de Bouchart

Image

Αρχηγός πολύ μικρής δύναμης Ναϊτών ιπποτών που απεστάλησαν από το τάγμα τους πρώτοι στην Κύπρο το 1191, μετά που το τάγμα αγόρασε το νησί από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, βασιλιά της Αγγλίας, που λίγο πιο πριν το είχε καταλάβει. Η μικρή αυτή δύναμη των Ναϊτών ιπποτών, υπό τον Αρνώ ντε Μπουχάρτ, στάθμευσε στη Λευκωσία όπου άρχισε την οργάνωση του νησιού κατά το φεουδαλικό σύστημα της Ευρώπης. Ωστόσο πρώτη και βασική φροντίδα του Μπουχάρτ ήταν η επιβολή βαρύτατης φορολογίας, προκειμένου το τάγμα να μπορέσει να πληρώσει στον Ριχάρδο το ποσόν των 100.000 βυζαντίων, για το οποίο είχε αγοραστεί η Κύπρος.

 

Η επιβολή της βαριάς φορολογίας και η σκληρή συμπεριφορά των Ναϊτών, οδήγησαν πολύ σύντομα τους Κυπρίους σε εξέγερση κατ’ αυτών. Οι Ναΐτες οχυρώθηκαν στο κάστρο της Λευκωσίας, όπου πολιορκήθηκαν από τους χωριάτες. Το Πάσχα όμως του 1192, κάνοντας αιφνιδιαστική έξοδο, κατέσφαξαν τους Κυπρίους χωρικούς. Η σφαγή ήταν τέτοιας εκτάσεως, ώστε έγινε σαφές πως δεν επρόκειτο να λησμονηθεί από τους Κυπρίους. Γνωρίζοντας οι Ναΐτες ότι δεν ήταν δυνατό να νικούν πάντοτε με αιφνιδιασμό, κι αφού ήταν πολύ λίγοι αριθμητικά, κατανόησαν ότι δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν την Κύπρο. Την επέστρεψαν έτσι στον Ριχάρδο, που βρήκε άλλο αγοραστή, τον Γκυ (Γουίδο) Λουζινιανό, θεμελιωτή της δυναστείας των Λουζινιανών βασιλιάδων του νησιού.

 

(Βλέπε και λήμμα Ναΐτες ιππότες).