Άργος

Image

Σημαντική κατά την αρχαιότητα πόλη της Ελλάδας, στην Πελοπόννησο, που υφίσταται και σήμερα. Κατά την αρχαιότητα κάτοικοι από το Άργος και την περιοχή του, την Αργολίδα, συγκαταλέγονταν μεταξύ των αποίκων που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο κι ίδρυσαν στο νησί πόλεις, όπως η Ασίνη, ή κατοίκησαν σε προϋπάρχουσες ελληνικές πόλεις όπως το Κούριον, αν και υπάρχει και η άποψη ότι το Κούριον είχε κτιστεί από Αργείους (βλέπε λήμμα Αργολίς, καθώς και λήμμα Ελλάς και Κύπρος).