Τιμώναξ Τιμαγόρου

Κύπριος της Αρχαιότητας. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Ηρόδοτος, ο Τιμώναξ ήταν μεταξύ των αρχηγών της ναυτικής δύναμης του Ξέρξη που έλαβε μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνος (480 π.Χ.). Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει τον Τιμώνακτα «ὀνομαστότατον». Διάφοροι μελετητές θεωρούν ότι ο Τιμώναξ πιθανόν να ήταν βασιλιάς της Αμαθούντος.