Σαλασσάρος Ιωάννης Βαπτιστής

Ελληνικής καταγωγής στρατιωτικός του 16ου αιώνα, που πολέμησε στην Κύπρο το 1570-71, εναντίον των Οθωμανών εισβολέων, ενταγμένος στον στρατό των Βενετών.

 

Έφερε τότε τον βαθμό του λοχαγού και υπήρξε ένας των γενναίων υπερασπιστών της Αμμοχώστου κατά τη διάρκεια της 11μήνης σκληρής πολιορκίας της από τους Τούρκους. Τον Ιωάννη Βαπτιστή Σαλασσάρο αναφέρει ο συμπολεμιστής του στην Αμμόχωστο Άντζελο Γκάττο, στη Διήγησιν που έγραψε για τον πόλεμο εκείνο.

 

Ο Αντζελο Γκάττο ονομάζει «Ελληνα» τον λοχαγό Σαλασσάρο, αλλά δεν διευκρινίζει εάν ήταν κυπριακής ή ελλαδικής καταγωγής. Πιθανότερο θεωρούμε ότι καταγόταν από κάποιο ελληνικό μέρος από εκείνα που βρίσκονταν τότε υπό την κατοχή των Βενετών (λ.χ. Κέρκυρα, Κρήτη κλπ.), και ότι υπηρετούσε στο στράτευμα των Βενετών.

 

Ο Άντζελο Γκάττο λέγει ότι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Αμμοχώστου από τους Τούρκους, ο λοχαγός Ιωάννης Βαπτιστής Σαλασσάρος υπήρξε ένας των αξιωματικών που υπερασπίζονταν τον λεγόμενο Πύργο της Οπλαποθήκης (ή Άρσεναλ). Ήταν ο πύργος στο νοτιοανατολικό άκρο των οχυρώσεων της Αμμοχώστου, που δέσποζε και του νοτίου τμήματος του λιμανιού της πόλης. Κατά την πολιορκία της Αμμοχώστου, ο πύργος αυτός δέχθηκε ιδιαίτερα σκληρές επιθέσεις και ιδιαίτερα σφοδρούς κανονιοβολισμούς από τους Τούρκους, υπέστη εκτεταμένες καταστροφές, αλλά άντεξε χάρη στη γενναιότητα, την αποφασιστικότητα και το θάρρος εκείνων που τον υπερασπίζονταν.

 

Ο Άντζελο Γκάττο δεν περιλαμβάνει τον Σαλασσάρο στους καταλόγους των πεσόντων, των τραυματισθέντων και των αιχμαλωτισθέντων υπερασπιστών της Αμμοχώστου, αφού στους καταλόγους αυτούς έδωσε έμφαση στους Ιταλούς αξιωματικούς και ευγενείς. Έτσι, δεν γνωρίζουμε εάν ο λοχαγός Ιωάννης Βαπτιστής Σαλασσάρος είχε σκοτωθεί στην Αμμόχωστο τότε, ή εάν είχε επιζήσει και ποια ήταν η τύχη του.