Σέργιος Παύλος Λούκιος L Sergius Paulus

Image

Ρωμαίος ανθύπατος (κυβερνήτης) της Κύπρου κατά τον 1ον αιώνα μ.Χ. Σύμφωνα με τις Πράξεις τῶν   Ἀποστόλων (13.7), ο Σέργιος Παύλος ήταν κυβερνήτης της Κύπρου το 45 μ.Χ., όταν οι απόστολοι Παύλος* και Βαρνάβας* έκαμαν την πρώτη τους επίσκεψη στην Κύπρο για τη διδασκαλία του Χριστιανισμού.

 

Το κείμενο των Πράξεων τῶν Ἀποστόλων χαρακτηρίζει τον Σέργιο Παύλο «ἄνδρα συνετόν» και περιγράφει το θαύμα της τύφλωσης του Ιουδαίου ψευδοπροφήτη Βαριησού* ή Ελύμα από τον απόστολο Παύλο. Το θαύμα αυτό έκαμε τον Ρωμαίο ανθύπατο να ασπασθεί αμέσως τον Χριστιανισμό (τότε   ἰδών  ὁ  ἀνθύπατος  τό  γεγονός  ἐπίστευσεν,  ἐκπληττόμενος  ἐπί  τῇ διδαχῇ   τοῦ  Κυρίου...). Με τη μεταστροφή του ο Σέργιος Παύλος υπήρξε το πρώτο μέλος της ανώτερης ρωμαϊκής κοινωνικής τάξης που προσχώρησε στη νέα θρησκεία. Μπορεί δε να θεωρηθεί ότι η Κύπρος υπήρξε η πρώτη χώρα στον κόσμο που κυβερνήθηκε (έστω και για ελάχιστο χρόνο) από Χριστιανό. Σε επιγραφή των Σόλων της Ρωμαϊκής περιόδου αναφέρεται το όνομα Παῦλος ἀνθύπατος, που είναι πιθανόν το ίδιο πρόσωπο με τον Σέργιο Παύλο.