Γεράρδος ντε Κρος Geraud de Cros

Αναφέρεται ως Λατίνος επίσκοπος Λεμεσού κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, πιθανότατα λίγο πριν από το 1310.