Μπάλμπι Πιέτρο Pietro Balbi

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας στην Κύπρο. Υπηρέτησε ως τοποτηρητής (luogotenente) κατά το 1503-5. Οι τοποτηρητές διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία 2 χρόνων στην Κύπρο και ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση, εκτός σε καιρό πολέμου.