Παπαϊωάννου Νικόλαος Κύπριος

Image

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Δεν γνωρίζουμε από ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου καταγόταν. Πήγε στην Ελλάδα ως εθελοντής από την αρχή του αγώνα και υπηρέτησε μέχρι το τέλος του ως μπουλουκσ'ής (= ομαδάρχης) με άνδρες υπό τις διαταγές του. Πολέμησε σε πολλές μάχες, υπό διάφορους οπλαρχηγούς, δυστυχώς όμως λεπτομέρειες ελλείπουν διότι τα σχετικά πιστοποιητικά του, που είχε υποβάλει προς την πρώτη ελληνική κυβέρνηση στο Ναύπλιον αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, δεν σώζονται.

 

Σώζεται, ωστόσο, επιστολή την οποία υπέβαλε προς την αρμόδια αρχή στην Αθήνα με ημερομηνία 16 Απριλίου του 1865. Σ’ αυτήν αναφέρει ότι υπήρξε ἀρχαῖος παλαιός ἀγωνιστής που υπηρέτησε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ότι, τώρα (1865) είναι γέρων ἀκτήμων οἰκογενειάρχης, ότι δεν είχε πάρει καμιά αμοιβή για τη συμμετοχή του στον αγώνα, εκτός από το αργυρούν Αριστείον ανδρείας. Θεωρεί τον εαυτό του ως τον πλέον αδικημένο από τους παλαιούς αγωνιστές κι αιτείται να του δοθεί σύνταξη, ώστε νά σώση τήν οἰκογένειάν του.

 

Προκύπτει ότι ο αγωνιστής αυτός (που στο προαναφερθέν έγγραφο υπογράφει και με το εθνικό επίθετο Κύπριος), είχε παραμείνει στην απελευθερωμένη Ελλάδα μετά το τέλος του αγώνα, όπου μάλιστα φαίνεται ότι είχε νυμφευθεί κι αποκτήσει οικογένεια. Ζούσε στην Αθήνα, όπου πιθανότατα και πέθανε, μετά τις 16 Απριλίου 1865.