Βιντάλ Πιέρ Piere Vidal

Προβηγγιανός τροβαδούρος, που κατά την παράδοση νυμφεύθηκε στην Κύπρο μια γυναίκα που την θεωρούσε ανεψιά του αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως. Με βάση αυτό τον γάμο, ο Βιντάλ ήγειρε απαιτήσεις στον θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Η γυναίκα αυτή φέρεται ότι ήταν η κόρη του Ισαακίου Κομνηνού, η οποία μαζί με την μητέρα της είχε φύγει από τη Συρία ακολουθώντας τον Ριχάρδο Λεοντόκαρδο, ύστερα από την αιχμαλωσία της από τον τελευταίο στην Κύπρο. Όταν ο Ριχάρδος αιχμαλωτίστηκε, οι δυο γυναίκες μπόρεσαν να φθάσουν στο Πουατού της Γαλλίας. Από εκεί άρχισαν οι νέες περιπέτειές τους, και ειδικότερα της κόρης του Ισαακίου, μια δε από τις περιπέτειές της αυτές αναφέρεται ότι ήταν ο γάμος της με τον Βιντάλ.

 

Παρά το ότι πολλά έχουν γραφτεί ως τώρα για το θέμα αυτό (από τον Κόλλεμπεργκ και άλλους), ωστόσο δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται περί θρύλου, με πολύ μικρό ιστορικό πυρήνα, στη γένεση και ανάπτυξη του οποίου συνετέλεσε και ο τροβαδούρος Βιντάλ.