Φιλοκράτης

Image

Αθηναίος ναύαρχος που κατά το 390 π.Χ. εστάλη στην Κύπρο με δύναμη από 10 τριήρεις, με σκοπό να ενισχύσει τον αγώνα του βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα Α'* αρχικά για συνένωση ολόκληρης της Κύπρου υπό τη δική του εξουσία, και στη συνέχεια για αποτίναξη του περσικού ζυγού.

 

Για αποστολή αυτής της μικρής σχετικά βοήθειας προς τον Κύπριο βασιλιά Ευαγόρα είχαν εργαστεί σκληρά μερικοί φίλοι του στην Αθήνα και κυρίως ο Αριστοφάνης* ο Νικοφήμου που διέθεσε ολόκληρη την περιουσία του κι επί πλέον κι άλλα χρήματα που είχε δανειστεί.

 

Επικεφαλής του μικρού εκστρατευτικού σώματος των 10 τριήρεων είχε τεθεί ο Φιλοκράτης, γιος κάποιου Εφιάλτη. Ενώ όμως ο στόλος αυτός έπλεε προς την Κύπρο συνάντησε κοντά στη Ρόδο στόλο των Σπαρτιατών αποτελούμενο από 27 τριήρεις, με αρχηγό τον Τελευτίαν*. Οι Σπαρτιάτες συνέλαβαν εκεί τις αθηναϊκές τριήρεις, κι έτσι η βοήθεια αυτή δεν έφθασε ποτέ στον Ευαγόρα, στην Κύπρο (Ξενοφών, Ἑλληνικά, 4.8.24).

 

Ο Ξενοφών κακίζει το επεισόδιο, γράφοντας ότι και οι δυο αντίπαλοι (Αθηναίοι και Σπαρτιάτες) έκαναν πράξεις αντίθετες προς την πολιτική τους. Γιατί οι μεν Αθηναίοι, που είχαν συμμαχήσει με τον βασιλιά της Περσίας, έστελναν βοήθεια στον Ευαγόρα που πολεμούσε τους Πέρσες۠ οι δε Σπαρτιάτες, που πολεμούσαν τον βασιλιά της Περσίας, κατέστρεφαν εκείνους που έπλεαν ακριβώς για να πολεμήσουν τους Πέρσες.