Γονέμης Φουκ

Γραμματικός του σεκρέτου του βασιλιά Ιακώβου Β' Νόθου, που αναφέρεται συχνότατα σε 21 πράξεις του «Βιβλίου των Αναμνήσεων» (Livre des Remembrances), στα έτη 1468 και 1469. Η συγγένεια προς τον Γουλιέλμο Γονέμη* πιθανώς συνέβαλε στην κατάληψη της θέσης αυτής από τον Φουκ Γονέμη.