Βυζάντιο και Κύπρος

Ανατολικές μοναστικές θεολογικές ιδέες και Κύπρος

Image

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και το θεολογικό πρόβλημα που ανεφύη επί Αρκαδίου Α' μετά τον θάνατο του πλούσιου Αμμοχωστιανού εφοπλιστή Φιλέντολου Ολυμπίου, ανήθικου αλλά φιλάνθρωπου: ετέθη θέμα αν έπρεπε να ταφεί με τιμές από την Εκκλησία ως φιλάνθρωπος (ιδρυτής μεγάλου νοσοκομείου - πτωχείου στην Κωνσταντία  ή να αγνοηθεί ως ανήθικος. Στο δίλημμα αυτό, στο οποίο η κυπριακή ιεραρχία, συναθροισμένη για το σκοπό αυτό στην Κωνσταντία, δεν μπόρεσε να δώσει λύση, απάντησε ο ηγούμενος των σπηλαιοδιαίτων στυλιτών αναχωρητών της γύρω περιοχής Καϊουμάς, που είχε ζήσει πολύ καιρό στο Κλύσμα στον κόλπο του Αγίου Αντωνίου στην Ερυθρά Θάλασσα: η ψυχή του διφορούμενου ηθικά Φιλέντολου δεν θα πήγαινε ούτε στον παράδεισο ούτε στην κόλαση, αλλά θα έμενε σε ένα ενδιάμεσο χώρο, που ενθυμίζει τον Limbus Puerorum της δυτικής θεολογίας — τον χώρο των ψυχών των αβάπτιστων παιδιών, βλακών, επιληπτικών — ενθυμίζει όμως και την όμοια ιδέα του Αλ Ασράφ στο Κοράνι, που φαίνεται, ότι, όπως και ο Καϊουμάς και άλλοι Ορθόδοξοι θεολόγοι άντλησαν από το σημιτικό φολκλόρ που επιχωρίαζε στο Σινά. Οι πνευματικοί δεσμοί Κύπρου - Ανατολής ήσαν πυκνοί στα χρόνια αυτά. Άλλη όμοια περίπτωση ήταν ο Νεστοριανός Σύρος «ορθολογιστής» του 7ου αι. Γρηγόριος ο «Κύπριος», ιδρυτής της χριστιανικής και της μουσουλμανικής μυστικής θεολογίας σύμφωνα προς τη συριακή παράδοση. Ο Γρηγόριος είχε ζήσει στην Κύπρο και βιώσει εδώ ουσιώδεις μυστικές εμπειρίες — προφανώς όχι σπάνιες στο νησί τότε—, καθοριστικές για τη μετέπειτα εξέλιξή του. Στα 626 ο ηγούμενος Παύλος μετέφρασε στην Κύπρο τα έργα του Γρηγορίου Νανζιανζηνού στα συριακά, ο δε Μάξιμος ο Ομολογητής, εχθρός της εκκλησιαστικής πολιτικής του Κώνσταντος Β' και υποστηρικτής του πάπα Μαρτίνου Α', πέρασε αρκετά χρόνια στην Κύπρο και άσκησε επιρροή στις τοπικές εξελίξεις, όπως και ο Ιωάννης Μόσχος, ο συγγραφέας του Λειμῶνος, ο φίλος του Σωφρόνιος (ο κατόπιν πατριάρχης Ιερουσαλήμ) και άλλοι μοναχοί του 7ου αι. Οι Σωφρόνιος και Μόσχος έγραψαν και Βίο του Ιωάννη Ελεήμονος (προ του 619, οπότε ο Μόσχος πέθανε στη Ρώμη). Έτσι η Κύπρος υπήρξε σταθμός διαμετακομιστικός ιδεών θεολογικών και κέντρο σημαντικών πνευματικών ζυμώσεων στον νοτιοανατολικό χώρο του βυζαντινού κόσμου, πριν ακόμη γίνει κράσπεδο και σύνορο με το Ισλάμ.