Βραγαδίνου Μαργαρίτα Marguete Berguadin

Αναφέρεται σε γαλλικό έγγραφο του Ιακώβου Β' της 5.9.1468, με το οποίο της εκχωρεί ως «φέουδο» ποσό 15 βυζαντίων την ημέρα από τον μεγάλο φόρο του αλατιού στην πύλη της Λευκωσίας, αντί του ισόποσου δοσίματος που έπαιρνε από τη «βασιλική τσάμπρα», μαζί με το φέουδό της στην Αμαργέτη, που προφανώς πήρε το όνομά της από την Marguete. Πιθανώς ταυτίζεται προς την Μαριέττα Βραγαδίνου*.