Ρούσος ή Ρώσσος Αντώνιος Θωμάς ή Θωμαλής

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Βλέπε Θωμάς ή Θωμαλής ή Ρώσσος Αντώνιος.