Γκραντενίγκο Μαρίνο Marino Gradenigo

Image

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως τοποτηρητής (luogotenente) μεταξύ 1565 και 1566, κατά την εποχή της Βενετοκρατίας.