Πυγμαλίων ο Κύπριος

Αρχαίος Κύπριος μάντις για τον οποίο παρέχει πληροφορίες ο Ρωμαίος γραμματικός Ιούνιος Φιλαργύριος (4ος/5ος αι. μ.Χ.). Σύμφωνα με τον Ρωμαίο συγγραφέα, όταν η Αίγυπτος εταλαιπωρείτο από οκτάχρονη αφορία, ο Κύπριος μάντις είπε ότι αυτή δεν θα έχει τέλος, αν δεν θυσιαστεί για εξιλέωση ένας ξένος. Ο πρώτος ξένος που θυσιάστηκε ήταν ο Θυέστης και, στη συνέχεια, κάθε χρόνο, θυσιάζονταν ξένοι στον Δία από τον βασιλιά της Αιγύπτου Βούσιρι. Η διήγηση αυτή του Φιλαργύριου αποτελεί διασκευή της ιστορίας που παραδίδει ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθ., 2.5,11) και στην οποία μάντις και πρώτο θύμα ήταν ο Κύπριος μάντις Φρασίος.