Χέρσις

Κύπριος βασιλιάς της Αρχαιότητας, που βασίλευσε στην πόλη της Σαλαμίνος κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 6ου αιώνα π. Χ. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Ηρόδοτος στην Ἱστορία του, ο Χέρσις ήταν γιος του Σιρώμου* και εγγονός του παλαιότερου από τους γνωστούς βασιλιάδες της κυπριακής Σαλαμίνος Ευέλθοντος*. Παιδιά του Χέρσιος ήταν ο Φιλάων*, ο Γόργος* και ο Ονήσιλος* που υποκίνησε την επανάσταση των Κυπρίων κατά των Περσών το 499 π.Χ. Την ύπαρξη του Χέρσιος βεβαιώνει και επιγραφική μαρτυρία από νόμισμα της Σαλαμίνος του 5ου αιώνα π.Χ.: βασιλFος ΧέρσιFος (του βασιλιά Χέρσιος).