Μικαέλ Σαλβατόρε Salvatore Michael

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως τοποτηρητής (luogotenente) κατά το 1547-1548. Οι τοποτηρητές διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία 2 χρόνων στην Κύπρο, είχαν έδρα τους τη Λευκωσία και ασκούσαν την ανώτατη εξουσία στο νησί (εκτός σε καιρό πολέμου) κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας.