Σιντκιμίλκ Sidquimilk ή Σιντκμελέκ Sidqmelek

Αρχαίος Κύπριος βασιλιάς, του βασιλείου της Λαπήθου, κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα.

 

Ο βασιλιάς αυτός ήταν ένας από τους Φοίνικες ηγεμόνες της αρχαίας Λαπήθου, όπου το φοινικικό στοιχείο ήταν πολυπληθές κι όπου Φοίνικες κι Έλληνες εναλλάσσονταν στην εξουσία.

 

Ο Σιντκιμίλκ ή Σιντκμελέκ (δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για το πραγματικό του όνομα που φανερώνει, πάντως, τη φοινικική καταγωγή του) δεν αναφέρεται σε φιλολογικές πηγές. Μας είναι γνωστός μόνο από νομισματικές μαρτυρίες. Στα νομίσματά του εχρησιμοποιείτο η φοινικική γραφή. Η περίοδος της βασιλείας του στην αρχαία Λάπηθο δεν είναι ακριβώς καθορισμένη. Υπολογίζεται ότι βασίλευσε για κάποιο διάστημα πριν από το 450 π.Χ.