Λιβία

Image

Η τρίτη σύζυγος του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. Η Λιβία, που το πλήρες όνομά της ήταν Λιβία Δρούσιλλα (Livia Drusilla), λόγω των ικανοτήτων και της εντιμότητάς της αγαπήθηκε πολύ από τον ρωμαϊκό λαό. Για τούτο, μετά τον θάνατο του Οκταβιανού, το 14 μ.Χ., ο ρωμαϊκός δήμος της απένειμε τον τίτλο Αυγούστα (Augusta), με τον οποίο είναι περισσότερο γνωστή (Livia Augusta).

 

Το όνομα της Λιβίας διασώζεται σε δυο επιγραφές της Ρωμαϊκής περιόδου στην Κύπρο. Η μια επιγραφή, σε βάση αγάλματος που βρέθηκε στην αγορά της Σαλαμίνος, την ονομάζει γυναίκα του Αυτοκράτορος Καίσαρος Σεβαστού.

 

Η άλλη, από την Παλαίπαφο, ονομάζει τη Λιβία θεάν νέαν Αφροδίτην και εκδηλώνει την ευγνωμοσύνη των Παφίων προς τον αυτοκράτορα Οκταβιανό, ο οποίος ευεργέτησε γενναιόδωρα την πόλη της Πάφου ύστερα από τον σεισμό που την κατέστρεψε το 15 π.Χ. Η ανάθεση αυτή αγάλματος της Λιβίας εντάσσεται στα πλαίσια της θεοποίησης του Οκταβιανού και μελών της οικογένειάς του, που γινόταν συχνά σε πολλά μέρη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.