Αμπντ Αλ-Καντρ

Μπέης του οθωμανικού στόλου που γύρω στα 1666 διορίστηκε κυβερνήτης της Κύπρου ύστερα από επανειλημμένα παράπονα των Κυπρίων κατά των δυο προηγουμένων κυβερνητών για αφαιμάξεις φορολογικές, του Ιμπραχήμ Πασά (1665) που γι’ αυτό εκτελέστηκε, και του διαδόχου του Ντερζί Ιμπραχήμ Πασά που απαλλάχθηκε. Κι αυτός όμως απομύζησε 30.000 γρόσια, τα μισά από το στρατό και τα μισά από το λαό. Οι ταραχές που προκλήθηκαν από τη στυγνή αυτή εκμετάλλευση οδήγησαν στην «μεταρρύθμιση» του 1669, που όμως χειροτέρεψε περισσότερο την κατάσταση με το να θέσει την Κύπρο υπό την άμεση δικαιοδοσία του Καπουτάν Πασά, που διόριζε αυτός τον κυβερνήτη της, τον μουσελλίμη. Θεωρούμε πιθανό ότι η αλλαγή αυτή σχετίζεται προς την κυβερνητεία του Αμπντ Αλ-Καντρ Μπέη, που ως αξιωματικός του στόλου έστρεψε την προσοχή του προϊσταμένου του Καπουτάν Πασά στην Κύπρο.