Ελλάδα και Κύπρος

Η επιβίωση, φυσική και εθνική, του Κυπριακού Ελληνισμού

...Η επιβίωση, φυσική και εθνική, του Κυπριακού Ελληνισμού εδώ και 35 σχεδόν εκατονταετίες, οφείλεται στην απαρασάλευτη προσήλωσή του προς τις ελληνικές πνευματικές αξίες, οφείλεται στον αρχέγονο ακατάλυτο δεσμό του με τις πηγές και τις ρίζες, της φυλετικής του προελεύσεως και της εθνικής του υποστάσεως. Αυτοί οι πανάχραντοι δεσμοί του Ελληνισμού της Κύπρου με την Ελλάδα διασταυρώνονται και ταυτίζονται με τα φύτρα της ζωής του, με την ίδια τη ζωή και την ύπαρξή του. Και είναι δεσμοί μόνιμοι και αναλλοίωτοι, πέρα από το πρόσκαιρο και το εφήμερο, πάνω από κάθε υπολογισμό και σκοπιμότητα. Αποδείχθηκε τούτο στη διάρκεια αγώνων πολλών αιώνων και θυσιών γενεών αναρίθμητων του Κυπριακού Ελληνισμού για την συντήρηση της εθνικής του οντότητας, για την επιτέλεση της πολιτιστικής αποστολής του και για την καταξίωσή του πάνω στα μέτρα της ελληνικής αρετής, των εθνικών ιδανικών και των ανθρωπιστικών αρχών...          

 

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ ΄

Αθήνα, Πάντειος Σχολή, 18.6.1977