Ναύαρχος

Αρχαίος Κύπριος του 1ου αιώνα π.Χ. Ο Ναύαρχος ήταν πεθερός του Αρτεμίδωρου Αρίστωνος από το Κίτιον. Είχε ακόμη το αξίωμα του γυμνασιάρχου και του διά βίου ιερομνήμονος, δηλαδή του υπεύθυνου για τους ναούς και τις θρησκευτικές υποθέσεις της πόλης.

 

Το όνομα και οι ιδιότητές του μαρτυρούνται από επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του χωριού Λειβάδια (περιοχή της αρχαίας πόλης του Κιτίου).