Γκουαταβένο Αλεσσάντρο Alessandro Quataveno

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως τοποτηρητής (luogotenente) μεταξύ 1549 και 1551, κατά την εποχή της Bενετοκρατίας.