Βουστρώνιος Ζαχαρίας

Μέλος της κυπριακής οικογένειας των Βουστρωνίων, που έζησε κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας και σκοτώθηκε κατά την άλωση της Λευκωσίας από τους Τούρκους στις 9 Σεπτεμβρίου 1570. Ήταν σύγχρονος του λογίου και συγγραφέα συγγενούς του Φλωρίου Βουστρωνίου. Θεωρείται ότι και ο Ζαχαρίας υπήρξε λόγιος και ποιητής. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος Σάθας αποδίδει σ΄ αυτόν τη συλλογή των γνωστών κυπριακών ερωτικών ποιημάτων που σώθηκαν στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας, χωρίς όμως επαρκή αιτιολόγηση (άλλοι πρότειναν κατά καιρούς άλλα πρόσωπα ως τους πιθανούς συγγραφείς των ποιημάτων αυτών, τα οποία εξέδωσε η Θέμις Σιαπκαρά – Πιτσιλλίδου το 1952 στη γαλλική και το 1976 στην ελληνική με τον τίτλο «Ρίμες Αγάπης».