Κωνσταντίνος Ν Κυπριώτης

Κυπριακής καταγωγής, από την πλευρά του πατέρα του, αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Η μητέρα του, σύμφωνα προς έγγραφο του 1843, καταγόταν από την Αρειούπολη (Αρεόπολη) της Λακωνίας (Πελοπόννησος).

 

Πριν από την έναρξη της επανάστασης, ο Κωνσταντίνος Ν. Κυπριώτης βρισκόταν εγκατεστημένος στην Τριέστη όπου ασχολείτο, πιθανώς, με το εμπόριο. Γνώριζε πάντως γράμματα, και κατά το 1826 κατήλθε στην Πελοπόννησο όπου κι άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δασκάλου στο χωριό της μητέρας του. Όταν ο Ιμπραήμ εισέβαλε στην Πελοπόννησο, πήρε κι ο Κωνσταντίνος Κυπριώτης τα όπλα και πολέμησε μέχρι τέλους του αγώνα. Πήρε μέρος στις μάχες του Δυρού, της Αλμυράς (Λακωνίας) και αλλού.

 

Ως αναγνώριση των υπηρεσιών του, του απενεμήθη στις 19.10.1843 το χαλκούν παράσημο του αγώνα. Αργότερα υπηρέτησε ως διπλωματικός υπάλληλος του Ελληνικού κράτους, με τον βαθμό του υποπροξένου. Βρισκόταν στη ζωή τουλάχιστον μέχρι τέλους του 1865.