Δαναοί

Image

Στα Ομηρικά Έπη η ονομασία Δαναοί χρησιμοποιείται για τους Αχαιούς ή Αργείους. Αλλά και πάλι η ονομασία Αχαιοί χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει όλες τις ελληνικές φυλές που είχαν πάρει μέρος στον Τρωικό πόλεμο, παρά το ότι οι Αχαιοί ήταν μια μόνο από τις φυλές αυτές. Η ονομασία Δαναοί προήλθε από τον μυθικό Δαναό, γιο του βασιλιά Βήλου και της Αγχιρρόης και πατέρα των Δαναΐδων, ή, σύμφωνα προς άλλη μυθολογική εκδοχή, γιο της Αργείας Ιούς κόρης του Ινάχου.

 

Για τους Δαναούς-Αχαιούς και την υπ’ αυτών αποίκηση της Κύπρου, βλέπε λήμμα Αχαιοί και Κύπρος.