Γάιος Γερελλανός Ρούφος

Εξέχων πολίτης και άρχων της πόλεως του Κιτίου, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Το όνομά του μαρτυρείται σε επιγραφή βάσης αφιερωματικού αγάλματος που βρέθηκε στο Κίτιον, μαζί με τα ονόματα των τριών γιων του που ήταν οι: Γάιος Γερελλανός Καπίτων, Γάιος Γερελλανός Γέμελλος και Γάιος Γερελλανός [...]

 

Ο Γάιος Γερελλανός Ρούφος και οι τρεις του γιοι είχαν αφιερώσει άγαλμα σε έναν άλλο διακεκριμένο άρχοντα της πόλης, αρχιερέα των Σεβαστών (αυτοκρατόρων) και επανειλημμένα αγωνοθέτη, καθώς και γραμματέα της βουλής και του δήμου Κιτιέων, τον Τιβέριο Κλαύδιο Νικόπολιν, γιο του Ιππάρχου. Ο τελευταίος αναφέρεται στην αφιερωματική επιγραφή ως «ἐξαίρετος υἱός τῆς πόλεως».