Δεκατηφόρος

Image

Ο συλλέκτης της δεκάτης. Τον θεσμό αυτό συναντούμε στην Κύπρο της Ελληνιστικής περιόδου, στο Καφίζιν, όπου σε σειρά επιγραφών σε δοχεία του 225 - 217 π.Χ. αναφέρεται ο  Ὀνησαγόρας Φιλουνίου Κουριεύς ἀπό Ἀνδρόκλου οἲκου τῆς Ἰδαλιακής ὁ δεκατηφόρος. Κατά την ερμηνεία του R.S. Bragnall ('The Administration of the Ptolemaic Possessions Outside Egypt', στις Columbia Studies in the Classical Tradition, vol. IV, Leiden, E.J. Brill, 1976, σσ. 75 - 78), ο Ονησαγόρας ήταν συλλέκτης της δεκάτης, δηλαδή του ενός δεκάτου της παραγωγής των χωρικών και γαιοκτημόνων που βρίσκονταν στο κτήμα του Ανδροκλή.

 

Τον θεσμό του συλλέκτη της δεκάτης συναντούμε και σε μεταγενέστερες εποχές στην Κύπρο.