Ποντία

Image

Ένα από τα πολλά επίθετα της θεάς Αφροδίτης κατά την Αρχαιότητα. Το επίθετο αυτό μαρτυρείται από φιλολογικές μόνο πηγές, είναι δε ένα από διάφορα που φανερώνουν τη σχέση της Κυπρίας θεάς με τη θάλασσα (όπως και Ειναλία, Ευπλοιάς, Αφρογένεια, Αφρογενής, κ.α.).

 

Ο ποιητής Ξέναρχος (όπως διασώζει ο Αθήναιος) αποκαλεί την Αφροδίτη Ποντίαν Κύπριν, δηλαδή Θαλασσινή Κυπριώτισσα. Ο Κορνούτος (Περί τῆς τῶν θεῶν φύσεως, 24) γράφει ότι η Αφροδίτη καλείται και Ουρανία και Πάνδημος και Ποντία, επειδή η δύναμή της είναι αισθητή και στον ουρανό και στη γη και στη θάλασσα.

 

Για τη σχέση της Αφροδίτης με το υγρό στοιχείο, βλέπε και αναφορές στο λήμμα θάλασσα

 

Πηγή 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια