Ταΐμπ Ελ Σεΐντ Νιμάν ΕΙ Seid Niman Taib

Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου, ο οποίος σύμφωνα με τον Ν. Κυριαζή που ετοίμασε κατάλογο των Τούρκων κυβερνητών της Κύπρου (βλέπε λήμμα κυβερνήτης), υπηρέτησε στην Κύπρο το 1865 την πρώτη φορά και ξανά το 1866-67. Ο G. Hill (A History of Cyprus, IV, p. 237, σημ. 2 και 4) υποστηρίζει ότι ο Ταΐμπ υπηρέτησε από τον Νοέμβριο του 1864 μέχρι το 1865 την πρώτη φορά και από τον Φεβρουάριο του 1866 μέχρι τον Ιούνιο του 1868 τη δεύτερη φορά. Οι λίγες πληροφορίες που υπάρχουν για τον Ταΐμπ αναφέρουν ότι δεν έδειξε την ίδια ενεργητικότητα με τον προκάτοχό του Μεχμέτ Χαλέτ για την καταπολέμηση των ακρίδων, που είχαν αυξηθεί σημαντικά και αποτελούσαν μια φοβερή πληγή για τη γεωργία.