Θρασυδαίος

Ηλείος την καταγωγή, ευνούχος που υπηρετούσε στο παλάτι του βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα Α' (411 - 374 π.Χ.). Σύμφωνα προς μαρτυρία του Θεόπομπου (Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 176), ο ευνούχος Θρασυδαίος ήταν ο δολοφόνος τόσο του βασιλιά Ευαγόρα όσο και ενός από τους γιους του, πιθανότατα του Πνυταγόρα.

 

Κατά τον Θεόπομπο, ο ευνούχος Θρασυδαίος (που βρισκόταν στην υπηρεσία του Νικοκρέοντος) είχε διευθετήσει ώστε τόσο ο βασιλιάς Ευαγόρας όσο κι ο γιος του Πνυταγόρας να πλαγιάζουν κρυφά ο ένας από τον άλλο, και με σειρά που ο ίδιος διευθετούσε, με τη νεαρή κόρη του Νικοκρέοντος. Τελικά η διευθέτηση αυτή στάθηκε αφορμή του ολέθρου τους, γιατί ο Θρασυδαίος τους σκότωσε και τους δυο.

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης, συγχύζοντας εντελώς τα ονόματα, αναφέρει ως δολοφόνο του Ευαγόρα τον γιο και διάδοχό του στον θρόνο Νικοκλή, που τον νομίζει ευνούχο!

 

Ο Αριστοτέλης πάλι, στα Πολιτικά, αναφέρει τη δολοφονία του Ευαγόρα από έναν ευνούχο (που δεν κατονομάζει) και την αποδίδει στο ότι ο ευνούχος είχε προσβληθεί, επειδή ένας γιος του Ευαγόρα είχε πάρει τη γυναίκα του.

 

Ωστόσο η δολοφονία του βασιλιά Ευαγόρα και του γιου του Πνυταγόρα από τον ευνούχο του παλατιού τους, δεν μπορεί παρά να είχε πολιτικά κίνητρα. Ο ευνούχος που τους δολοφόνησε ήταν, πιθανότατα, το εκτελεστικό όργανο των πολιτικών αντιπάλων και των εχθρών του Κυπρίου βασιλιά.