Τζιφούτογλου Αχμέτ

Γιος του τσιφούτη (=Ιουδαίου), ο Αχμέτ Τζιφούτογλου ήταν Τούρκος στρατιωτικός που κατά τη διάρκεια του κινήματος στην Κύπρο του αγά της Λευκωσίας Μεχμέτ Βογιατζίογλου (μεταξύ του 1683 και του 1690), εστάλη με στρατό στο νησί για να βοηθήσει στην καταστολή του. Λίγο πιο πριν είχε σταλεί άλλος πασάς, ο Τζολάκ* Μεχμέτ, που δεν είχε κατορθώσει να επιβληθεί. Με τη στρατιωτική βοήθεια και του Τζιφούτογλου, το κίνημα τελικά κατεστάλη και ο Βογιατζίογλου συνελήφθη κι εκτελέστηκε. Λεπτομερέστερα βλέπε στο λήμμα Βογιατζίογλου Μεχμέτ αγάς.