Ανδρ

Βασιλιάς στην αρχαία Κύπρο, του οποίου το πλήρες όνομα δεν μας είναι μέχρι τώρα γνωστό. Δεν αναφέρεται σε φιλολογικά κείμενα, ούτε και βρέθηκε μέχρι τώρα οποιαδήποτε σχετική μ' αυτόν επιγραφή. Μαρτυρείται μόνο από νομίσματα που βρέθηκαν. Φέρεται, με βάση τα νομίσματα αυτά, ως βασιλιάς της Λαπήθου, μεταξύ του 415 και του 390 π.Χ.