Ιέρων Σολεύς

Ιστορικό πρόσωπο, αξιωματικός στον στόλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον αναφέρει ο Αρριανός (Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, VII. 20.7 - 8), που γράφει ότι κατά την εξερεύνηση και τον περίπλου της Αραβικής χερσονήσου που είχε διατάξει ο Αλέξανδρος, μετείχε και ο Ιέρων. Ο Ιέρων, κυβερνώντας μια τριακόντορον (καράβι με 30 κουπιά και ισάριθμους κωπηλάτες σε κάθε πλευρά) είχε προχωρήσει μακρύτερα από κάθε άλλον, παραπλέοντας κι εξερευνώντας τη χερσόνησο από τον Περσικό κόλπο προς την Ερυθρά θάλασσα.

 

Δεν είναι βέβαιο εάν ο Ιέρων αυτός ήταν Κύπριος (από τους Σόλους της Κύπρου) ή καταγόταν από τους Σόλους της Κιλικίας. Είναι όμως γνωστό ότι αρκετοί Κύπριοι (μεταξύ των οποίων και πολλοί ναυτικοί) είχαν ακολουθήσει τον Αλέξανδρο στα βάθη της Ασίας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονταν και Σολείς (από τους Σόλους της Κύπρου), όπως ο Στασάνωρ και ο Νικοκλής ο γιος του βασιλιά των Σόλων Πασικράτη.

 

Εάν ο αναφερόμενος Ιέρων ήταν πράγματι Κύπριος, θα πρέπει να δεχθούμε ότι πιθανότατα συμμετείχε στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σχεδόν από την αρχή της, όταν ναυτικές δυνάμεις από την Κύπρο (περιλαμβανομένων και ναυτικών δυνάμεων της πόλης των Σόλων) πήραν μέρος στην πολιορκία και άλωση της Τύρου.