Σοριάνο Αντώνιος Antonio Soriano

Βενετός ανώτατος αξιωματούχος στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως καπετάνιος της Κύπρου, με έδρα την Αμμόχωστο, περί το 1530-31.