Ιάκωβος ντε Βερόνα Jacobus de Verona

Περιηγητής από τη Βερόνα της Ιταλίας που επεσκέφθη την Κύπρο στα 1335. Βλέπε λήμμα Βερόνα Ιάκωβος ντε.